Context bibliogràfic del terme entorn virtual

   

1

 • ca

  Xarxa d'alta velocitat de la infraestructura computacional Grid creada per l'associació Alliance per tal d'enllaçar entorns virtuals. Robert Patterson, Marcus Thiebaux i l'autora d'aquest article vam crear el Virtual Director, una plataforma informàtica que opera en un entorn virtual CAVE. El Virtual Director és un sistema de seqüenciació d'imatges i de navegació, el qual no tan sols permet crear visualitzacions, sinó que també facilita la col·laboració virtual remota a través d'Internet.

  ca

  De la mateixa manera, l'home modern ha creat entorns arquitectònics similars que permeten submergir-s'hi amb la finalitat de fer arribar narracions històriques i informació a grans sectors de la població. Hayden Planetarium, Museu Americà d' Història Natural, Nova York, on milions de persones veuen la ciència en un entorn virtual. Hem col·laborat amb el Hayden Planetarium del Museu Americà d' Història Natural, a la ciutat de Nova.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mites sobre la creació i ciència contemporània Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/do_cox/do_cox.html

 • es

  Red de alta velocidad de la infraestructura computacional Grid creada por la asociación Alliance para enlazar entornos virtuales. Robert Patterson, Marcus Thiebaux y la autora de este artículo creamos Virtual Director, una plataforma informática que opera en un entorno virtual CAVE. Virtual Director es un sistema de secuenciación de imágenes y de navegación, el cual no sólo permite crear visualizaciones, sino que también facilita la colaboración virtual remota a través de Internet.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mitos sobre la creación y ciencia contemporánea Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/do_cox/do_cox.html