Context bibliogràfic del terme entorn virtual

   

3

 • ca

  " Quan alguna idea interessant, intel·ligent, es propaga per Internet, apareix una mica de llum, i aleshores tinc esperança "-" El repàs dels darrers vint-i-cinc anys de media art porta Michael Naimark a recordar com treballaven els artistes dels nous media i ho compara amb l'actualitat, ara que les tecnologies s'han abaratit prou perquè molta gent pugui comprar els equips i crear els seus propis laboratoris. ". representació local, instal·lació interactiva, entorn virtual immersiu, xarxa, laboratori artístic. Artnodes.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Naimark, Michael NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT naimark_entrevista_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES Quan alguna idea interessant, intel·ligent, es propaga per Internet, apareix una mica de llum, i aleshores tinc esperança. Entrevista a Michel Naimark Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/naimark.html

 • en

  "When something interesting, clever, can get propagated on the Internet, there is a bit of light, so I have hope" - "The review of the last 25 years of Media Art leads Michael Naimark to recall how it used to be for artists working in New Media and he compares it with today, when technologies have become economical enough for many people to get their own equipment and create their own laboratories". place representation, interactive installation, immersive virtual environment, network, Arts Lab. Artnodes.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Naimark, Michael NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT naimark_entrevista_fitxa_eng_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES When something interesting, clever, can get propagated on the Internet, there is a bit of light, so I have hope. Interview with Michael Naimark Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/naimark.html

 • es

  "Cuando alguna idea interesante, inteligente, se propaga por Internet, aparece un poco de luz, y entonces tengo esperanza" - El repaso a los últimos 25 años de arte multimedia lleva a Michael Naimark a recordar cómo trabajaban los artistas de los nuevos media y lo compara con la actualidad, ahora que las tecnologías se han abaratado lo suficiente para que mucha gente pueda comprar los equipos y crear sus propios laboratorios. representación local, instalación interactiva, entorno virtual inmersivo, red, laboratorio artístico. Artnodes.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Naimark, Michael NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT naimark_entrevista_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES Cuando alguna idea interesante, inteligente, se propaga por Internet, aparece un poco de luz, y entonces tengo esperanza. Entrevista a Michael Naimark Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/naimark.html