Context bibliogràfic del terme entorn virtual

   

6

 • ca

  7.0. Els entorns virtuals proporcionen una experiència estètica intermèdia. La interconnectivitat d'entorns virtuals genera comunitats virtuals en què (potencialment) és possible desenvolupar accions simulades compartides per tots els membres. L'experiència, sovint, hi té lloc a partir d'un agent virtual que fa de mitjancer.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES In progress 7.0. Notes on an aesthetics for new media Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • en

  Virtual environments produce an intermediary aesthetic experience. The interconnectivity of virtual environments generates virtual communities in which it is (potentially) possible to perform simulated actions shared by all the members. Often the experience takes place via a virtual agent that acts as an intermediary.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En trànsit 7.0. Apunts per a una estètica dels entorns digitals Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • es

  Los entornos virtuales proporcionan una experiencia estética intermedia. La interconectividad de entornos virtuales genera comunidades virtuales en las que (potencialmente) es posible desarrollar acciones simuladas compartidas por todos los miembros. La experiencia, a menudo, tiene lugar a partir de un agente virtual que hace de mediador.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En tránsito 7.0. Apuntes para una estética de los entornos digitales Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/jalberich1002/jalberich1002.html