Context bibliogràfic del terme entorn virtual

   

7

  • ca

    L. M.: Sí, sí ... Situo els nous media dins un marc històric, perquè aquesta és l'única manera de saber què tenen de vell i de nou. En el llibre faig dues coses: d'una banda, parlo de com van ser desenvolupats CD -ROM, pàgines web i entorns virtuals als vuitanta i noranta, i dels elements que hi podem trobar que pertanyen al cinema, al teatre o al llibre; però, de l'altra, també parlo dels elements que genuïnament pertanyen als ordinadors, com la variabilitat. Generalment, aquests últims no es poden veure en els productes acabats.

    Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_cat_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Sens dubte encara som al començament Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html