Context bibliogràfic del terme espai públic

   

3

  • ca

    La referència d'allò que és real està profundament influïda pel flux mediàtic. La pantalla s'ha convertit en el món, envaeix els espais públics i privats i el seu corrent arrossega les riqueses i les misèries d'un món interconnectat. A les instal·lacions de Rafael Lozano-Hemmer, Christa Sommerer, Laurent Mignonneau i Roberto López Gulliver, Donatella Landi o Sachiko Kodama i Minako Takeno es visualitza com aquest flux mediàtic i comunicacional incideix en la nostra percepció i ens connecta amb aquest espai efímer i immaterial del no-lloc informacional.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

  • es

    La referencia de lo real está profundamente influenciada por el flujo mediático. La pantalla se ha hecho mundo, invade los espacios públicos y privados, arrastrando en su corriente las riquezas y las miserias de un mundo interconectado. En las instalaciones de Rafael Lozano-Hemmer, Christa Sommerer, Laurent Mignonneau y Roberto López Gulliver, Donatella Landi o Sachiko Kodama y Minako Takeno se visualiza como este flujo mediático y comunicacional incide en nuestra percepción y nos conecta con este espacio efímero e inmaterial del no-lugar informacional.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html