Context bibliogràfic del terme espai virtual

   

2

 • ca

  El terme prové de la mitologia oriental i està relacionat amb la idea mitològica de l'encarnació dels déus a la Terra. En la realitat virtual, el terme s'atribueix a l'encarnació dels humans a l'espai virtual. Les cultures antigues van crear entorns arquitectònics i elements artístics per tal de transmetre la informació a àmplies capes de la societat.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mites sobre la creació i ciència contemporània Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/do_cox/do_cox.html

 • en

  The term comes from Eastern Mythology and relates to mythological construct of the incarnation of god on earth. In virtual reality, this term relates to the incarnation of human in virtual space. The ancients have constructed architectural environments and art to disseminate information to large groups of people.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Creation myths and Contemporany Science Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/do_cox/do_cox.html

 • es

  El término proviene de la mitología oriental y está relacionado con la idea mitológica de la encarnación de los dioses en la Tierra. En la realidad virtual, el término se atribuye a la encarnación de los humanos en el espacio virtual. Las culturas antiguas crearon entornos arquitectónicos y elementos artísticos para diseminar la información a grandes capas de la sociedad.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mitos sobre la creación y ciencia contemporánea Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/do_cox/do_cox.html