Context bibliogràfic del terme grafisme

   

3

  • ca

    Al llarg del text es dibuixa el punt de vista dels matemàtics sobre la creativitat, sobre la matemàtica com a activitat creativa i la seva relació amb l'art. Posteriorment, es desplega l'òptica d'alguns artistes i historiadors sobre la relació entre la matemàtica i l'art. En especial, s'hi consideren alguns exemples, com el del gravador holandès M. C. Escher i el de l'artista suís Max Bill. A continuació s'estudia el fenomen nou de la creació per part dels matemàtics de noves formes "visuals" emprant el grafisme electrònic i com aquestes formes, al seu torn, han influït en els artistes. Finalment, s'exposa una breu conclusió en què es reflexiona sobre les noves imatges matemàtiques i artístiques.

    Fitxa bibliogràfica: 2005 Emmer, Michele NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT emmer_fitxa_cat_editat.doc En línia 1695-5951 Jul. 4 ARTNODES La perfecció visible: matemàtica i art Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/emmer0505.html

  • es

    En especial, se consideran algunos ejemplos, como el del grabador holandés M. C. Escher y el del artista suizo Max Bill. A continuación se estudia el fenómeno nuevo de la creación por parte de los matemáticos de nuevas formas "visuales" utilizando el grafismo electrónico y cómo estas formas, a su vez, han influido en los artistas. Finalmente se traza una breve conclusión en la que se reflexiona sobre las nuevas imágenes matemáticas y artísticas.

    Fitxa bibliogràfica: 2005 Emmer, Michele NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet emmer_art_esp_editat.doc emmer_fitxa_esp_editat.doc En línia 1695-5951 Jul. 4 ARTNODES La perfección visible: matemática y arte Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/emmer0505.html