Context bibliogràfic del terme grup social

   

1

  • ca

    Aquesta tecnologia antiga, utilitzada pels xamans durant milers d'anys, és la tecnologia de les plantes, emprada en el context tant de la curació com dels somnis. És a dir, aportar el tot a un individu o a un grup social i imaginar el potencial d'un individu o un grup social. Està també relacionada amb la diagnosi, la reparació, la construcció i l'adquisició i la creació de coneixement.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Quan el jaguar jeu amb l'ovella: especulacions sobre la cultura postbiològica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ascott1101/ascott1101.html

  • es

    Pero así como nos servimos de la nueva tecnología para investigar la materia y su relación con la mente, creo que cada vez más recurriremos a una antigua tecnología para explorar la conciencia y trascender el estado material. Esta tecnología ancestral, utilizada durante miles de años por los chamanes, es la tecnología de las plantas, que permiten tanto curar como soñar. Se trata de aportar el sentimiento de unidad a un individuo o un grupo social y de soñar las posibilidades de un individuo o un grupo social. Así pues, esta tecnología se ocupa de la diagnosis, la reparación y la construcción; de la adquisición y la creación de conocimientos.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Cuando el jaguar se tumba junto la oveja: especulaciones sobre la cultura posbiológica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ascott1101/ascott1101.html