Context bibliogràfic del terme grup social

   

2

  • ca

    I és que, tal com passa en la microbiologia, es pot observar que aquests sistemes autoorganitzatius segueixen les pautes d'un procés evolutiu que acostuma a adquirir una massa crítica, a partir de la qual es disseminen i reestructuren en noves configuracions. De fet, "les últimes investigacions assenyalen que les xarxes de molècules d'una cèl·lula, d'espècies en un ecosistema i de persones en un grup social, es podrien teixir amb el mateix teler matemàtic que Internet i la World Wide Web." (George Johnson). En aquest sentit, cal destacar la referència de Lynn Margulis al fet que "la formació de noves entitats compostes mitjançant la simbiosi d'organismes anteriorment independents ha estat la força evolutiva més poderosa i important (...). La vida no va conquerir el globus amb combats sinó amb aliances." Per a tot això, no cal dir-ho, cal audàcia i imaginació, "no com a font d'engany i il·lusió, sinó com una capacitat de percebre allò que un desconeix, d'intuir allò que no es pot comprendre, de ser més d'allò que un pot saber" (William Irwin Thompson).

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

  • es

    Y es que, al igual que en la microbiología, puede observarse que estos sistemas autoorganizativos siguen las pautas de un proceso evolutivo, que suele adquirir una masa crítica a partir de la cual se diseminan y reestructuran en nuevas configuraciones. De hecho, "recientes investigaciones apuntan a que las redes de moléculas de una célula, de especies en un ecosistema y de personas en un grupo social pueden estar tejidas con el mismo telar matemático que Internet y la World Wide Web." (George Johnson). A este respeto, cabe señalar la referencia de Lynn Margulis a que "la formación de nuevas entidades compuestas a través de la simbiosis de organismos anteriormente independientes ha sido la fuerza evolutiva más poderosa e importante (...). La vida no conquistó el globo con combates sino con alianzas." Pero todo ello, sin lugar a dudas, requiere audacia e imaginación,"no como fuente de engaño e ilusión, sino como una capacidad de percibir lo que uno no conoce, de intuir lo que no se puede comprender, de ser más de lo que puedes saber" (William Irwin Thompson).

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html