Context bibliogràfic del terme hacktivisme

   

1

 • ca

  Fa que els activistes dels media tinguin les coses més difícils?. Geert Lovink: És cert que l'activisme madur a la xarxa (no pas el hacktivisme adolescent) és molt més proper a les empreses puntcom del que molts es pensen. La nova actonomia està oberta al món comercial i sempre a la recerca de finançament, de la mateixa manera que els mitjans tàctics ja no depenen al cent per cent del finançament públic.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_cat_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI dels mitjans estratègics Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • en

  These reality checks are also closely tied to a crisis of the general belief in globalisation and the fast-ageing "new economy". Does this crisis create room for tactical media practices, or does it make the life of media activists more difficult?. Geert Lovink: It is indeed true that advanced net activism (not the adolescent "hacktivism") is much closer to dotcom business than many would suspect. The new actonomy is open for business, constantly searching for funds, just as tactical media no longer fully depend on state funding.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_eng_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES The GHI of Tactical Media Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • es

  Estas críticas están muy relacionadas con un descontento general con la globalización y la mal llamada nueva economía. ¿Este descontento deja lugar para las prácticas de los medios tácticos? ¿Pone las cosas más difíciles a los activistas de los media?. Geert Lovink: Es cierto que el activismo maduro en la red (no el hacktivismo adolescente) está mucho más próximo a las empresas punto com de lo que muchos piensan. La nueva actonomía está abierta al mundo comercial y siempre en busca de financiamiento, al igual que los medios tácticos ya no dependen al cien por cien del financiamiento público.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html