Context bibliogràfic del terme imatge vectorial

   

2

 • ca

  Arribem a plantejar el mateix mitjà com a missatge, postulat defensat per Marshall McLuhan6 quan planteja que l'home crea tecnologies que al mateix temps recreen un cert tipus d'home. Un altre dels elements que poden caracteritzar el metallenguatge és l'ús gràfic de la imatge vectorial; 7 la presència de línies, vectors, punts de connexió, etc., fan una referència explícita al llenguatge matemàtic propi de les aplicacions o programari dels ordinadors. El referent vectorial és una constant en la majoria dels artistes que apareixen aquí.

  ca

  Un inventario de efectos, Barcelona, Paidós Studio. 7 Una imatge vectorial, com el seu nom indica, es composa de vectors, és a dir, de línies, corbes i altres elements geomètrics "plans" que aconsegueixen construir les imatges complexes. Aquests elements tenen la particularitat, a diferència de les imatges de mapes de bits, que es poden seleccionar de manera independent i també modificar-ne les dimensions sense cap pèrdua de qualitat ni propietats.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_cat_corregit.doc artnodes_puig_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES L'autoreferencialitat en l'art. El metallenguatge en el mitjà digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/puig.html

 • es

  Estos elementos tienen la particularidad, a diferencia de las imágenes de mapas de bits, que se pueden seleccionar de manera independiente y también modificar sus dimensiones sin ninguna pérdida de calidad y propiedades. Las imágenes vectoriales tienen una identidad independiente, se definen de manera matemática y contienen la información de su color, forma, contorno y tamaño. Su configuración matemática hace que el tamaño final sea notablemente menor a la de los mapas de bits, por una sencilla razón numérica y de proporción; el número de puntos que forma una imagen de mapa de bits y, por lo tanto, el número de referencias que hay que considerar, es mucho mayor que el número de objetos que forman un gráfico vectorial. 8 http://lia.sil.at. Lia, juntamente con Dextro (dextro.org) iniciaron el proyecto "turux.org", que sigue la misma estética abstracta metalingüística.

  es

  Llegamos a plantear el mismo medio como mensaje, postulado defendido por Marshall McLuhan6 cuando plantea que el hombre crea tecnologías que al mismo tiempo recrean un cierto tipo de hombre. Otro de los elementos que pueden caracterizar el metalenguaje es el uso gráfico de la imagen vectorial;7 la presencia de líneas, vectores, puntos de conexión, etc., hacen una referencia explícita al lenguaje matemático propio de las aplicaciones o software de los ordenadores. El referente vectorial es una constante en la mayoría de los artistas que aparecen aquí. Para constatar esta afirmación empezamos analizando el trabajo de Lia.

  es

  Un inventario de efectos, Barcelona, Paidós Studio. 7 Una imagen vectorial, como su nombre indica, se compone de vectores, es decir, de líneas, curvas y otros elementos geométricos "llanos" que consiguen construir las imágenes complejas. Estos elementos tienen la particularidad, a diferencia de las imágenes de mapas de bits, que se pueden seleccionar de manera independiente y también modificar sus dimensiones sin ninguna pérdida de calidad y propiedades.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_esp_corregit.rtf artnodes_puig_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES La autoreferencialidad en el arte. El metalenguaje en el medio digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/puig.html