Context bibliogràfic del terme informatització

   

1

 • ca

  Aquest estudi pretén demostrar, i per tant discutir, com el jaguar pot jeure amb l'ovella. Mentre el món en general tot just comença a acceptar l'existència de la Xarxa i la informatització de la societat, es produeix un canvi mediàtic, en el qual el món de la informàtica, eixut i digital, comença a convergir amb el xop món biològic dels organismes vius i dóna lloc al que podríem anomenar el moistmedia (els multimèdia humits). Aquests nous recursos multimèdia poden convertir-se en el substrat de l'art del segle XXI, ja que les col·laboracions entre telemàtica, biotecnologia i nanoenginyeria intervenen en el procés de treball d'artistes, dissenyadors, intèrprets i arquitectes.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Quan el jaguar jeu amb l'ovella: especulacions sobre la cultura postbiològica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ascott1101/ascott1101.html

 • en

  This study seeks to show how, so to speak, the jaguar might lie down with the lamb. Whilst the world at large is only just coming to terms with the Net and the computerisation of society, a new media shift is occurring, in which the dry, digital, world of the computer is converging with the wet biological world of living systems producing what can be called moistmedia. This new media may become the substrate of 21st century art, as crossovers between telematics, biotechnology and nano-engineering inform the working process of artists, designers, performers and architects.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES When the Jaguar lies down with the Lamb: speculations on the post-biological culture Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ascott1101/ascott1101.html

 • es

  En este estudio se pretende mostrar cómo, por así decirlo, el jaguar podría tumbarse junto a la oveja. Mientras el mundo en su conjunto apenas se ha hecho a la idea de Internet y de la informatización de la sociedad, se está produciendo un nuevo cambio de medio, donde el mundo seco y digital del ordenador converge con el mundo húmedo y biológico de los sistemas vivientes, en lo que podríamos llamar medio húmedo. Este nuevo medio puede convertirse en la base del arte del siglo XXI, a medida que la confluencia de la telemática, la biotecnología y la nanoingeniería se reflejan en el proceso creativo de artistas, diseñadores, actores y arquitectos.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Cuando el jaguar se tumba junto la oveja: especulaciones sobre la cultura posbiológica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ascott1101/ascott1101.html