Context bibliogràfic del terme informatització

   

2

  • ca

    Deixeu-me posar un exemple extret dels documents històrics locals; he rellegit l'acta del primer esdeveniment -on vaig conèixer i treballar amb Geert Lovink-, "The seropositive ball", que es va celebrar a Amsterdam el 1990. El projecte va ser fruit de la necessitat d'alguna cosa que anava més enllà de la percepció de la sida com un problema exclusivament mèdic i combinava l'activisme i totes les arts amb una cultura incipient d'informatització de les comunicacions. En aquell moment, però, vam rebre fortes crítiques (en part justificades) dels activistes a Nova York.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_cat_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI dels mitjans estratègics Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

  • es

    Permítanme poner un ejemplo extraído de los documentos históricos locales; he releído el acta del primer acontecimiento -donde conocí y trabajé con Geert Lovink-, "The seropositive ball", que se celebró en Amsterdam en 1990. El proyecto surgió de la necesidad de algo que iba más allá de la percepción del sida como un problema exclusivamente médico y combinaba el activismo y todas las artes con una cultura incipiente de informatización de las comunicaciones. Sin embargo, en aquel entonces recibimos fuertes críticas (en parte justificadas) de los activistas en Nueva York.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html