Context bibliogràfic del terme informatitzat -ada

   

2

 • ca

  Aquestes funcions, tant en el pla del pragmatisme com en el món poètic, s'identifiquen de la mateixa manera, amb els nostres moderns mitjans tecnològics informatitzats. I, tal com succeeix amb la percepció i la cognició informatitzades, els enteogens de les plantes alteren la nostra consciència, el nostre enteniment i la visió que tenim del món i de nosaltres mateixos. Totes dues tecnologies, la tecnològica i la farmacològica, proporcionen camps de consciència que estan renyits amb la nostra quotidianitat, l'anomenada realitat del sentit comú.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Quan el jaguar jeu amb l'ovella: especulacions sobre la cultura postbiològica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ascott1101/ascott1101.html

 • en

  These functions, whether on the plane of pragmatism or poetry, are those identified equally with our modern computer-mediated technologies. And like computer-mediated perception and cognition, plant entheogens alter our consciousness, our understanding and viewing of the world and ourselves. Both technologies, technological and pharmacological, provide fields of awareness which are usually at odds with our everyday, so-called common sense reality.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES When the Jaguar lies down with the Lamb: speculations on the post-biological culture Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ascott1101/ascott1101.html

 • es

  Estas funciones, tanto en el plano del pragmatismo como de la poesía, las identificamos también en nuestras tecnologías modernas e informatizadas. Y al igual que la percepción y la cognición informatizadas, los enteógenos de las plantas alteran nuestra conciencia, nuestra manera de entender y ver el mundo y a nosotros mismos. Ambas tecnologías, la tecnológica y la farmacológica, nos conducen a niveles de conciencia que suelen chocar con nuestra realidad cotidiana y el llamado sentido común. Una manera de abordar el espacio de nuestra conciencia, o su estado en un momento dado, consiste en triangular la mente entre tres polos, que he denominado las Tres RV: realidad virtual, realidad validada y realidad vegetal.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Cuando el jaguar se tumba junto la oveja: especulaciones sobre la cultura posbiológica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ascott1101/ascott1101.html