Context bibliogràfic del terme informatitzat -ada

   

4

  • ca

    Està també relacionada amb la diagnosi, la reparació, la construcció i l'adquisició i la creació de coneixement. Aquestes funcions, tant en el pla del pragmatisme com en el món poètic, s'identifiquen de la mateixa manera, amb els nostres moderns mitjans tecnològics informatitzats. I, tal com succeeix amb la percepció i la cognició informatitzades, els enteogens de les plantes alteren la nostra consciència, el nostre enteniment i la visió que tenim del món i de nosaltres mateixos.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Quan el jaguar jeu amb l'ovella: especulacions sobre la cultura postbiològica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ascott1101/ascott1101.html

  • en

    It is thus concerned with diagnosis, repair and construction; the acquisition of knowledge and the creation of knowledge. These functions, whether on the plane of pragmatism or poetry, are those identified equally with our modern computer-mediated technologies. And like computer-mediated perception and cognition, plant entheogens alter our consciousness, our understanding and viewing of the world and ourselves.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES When the Jaguar lies down with the Lamb: speculations on the post-biological culture Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ascott1101/ascott1101.html