Context bibliogràfic del terme informatitzat -ada

   

5

  • ca

    Els científics observen el món natural i els seus fenòmens, com ara el comportament de les tempestes, i creen models matemàtics en què es basen els superordinadors per tal de descriure i fer pronòstics d'aquests fenòmens naturals. El procés de crear models matemàtics informatitzats de la naturalesa s'anomena ciència computacional, i l'art de la visualització científica es basa en la traducció d'aquesta immensa quantitat de números en informació visual que els humans puguem entendre. Raig astrofísic, de Donna Cox i Michael Norman.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mites sobre la creació i ciència contemporània Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/do_cox/do_cox.html

  • es

    Los científicos observan el mundo natural y sus fenómenos, tales como el comportamiento de las tormentas, y crean modelos matemáticos en los que se basan los superordenadores para describir y hacer pronósticos de dichos fenómenos naturales. El proceso de crear modelos matemáticos informatizados de la naturaleza se denomina ciencia computacional, y el arte de la visualización científica se basa en la traducción de esta ingente cantidad de números en información visual que los humanos podamos comprender. Chorro astrofísico, de Donna Cox y Michael Norman.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mitos sobre la creación y ciencia contemporánea Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/do_cox/do_cox.html