Context bibliogràfic del terme intel·ligència artificial

   

1

  • ca

    En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions de l'art i la informàtica oferint una panoràmica de l'art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. D'aquesta manera s'introdueixen conceptes clau i exemples significatius de pràctiques artístiques que exemplifiquen les interseccions de les arts amb el programari, Internet, la realitat virtual, la intel·ligència artificial o la vida artificial, enteses com algunes de les tecnologies i camps d'estudi més destacats de la informàtica que han generat interessants hibridacions amb l'àmbit de les arts. El que es vol no és tant crear una categorització de l'art digital basada en les tecnologies que s'hi fan servir, sinó més aviat mostrar alguns dels camps d'acció més destacats per a fer possible que es portin a terme futures investigacions més específiques que relacionin la història de l'art digital amb els desenvolupaments actuals, i també amb les temàtiques suscitades en la cultura contemporània. art digital, informàtica, net art, realitat virtual, software art, vida artificial

    Fitxa bibliogràfica: 2004 Alsina, Pau NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet NO DEFINIT Alsina_fitxa_cat_editat.doc En línia 1695-5951 Jul. 4 ARTNODES Sobre Art i Informàtica: introducció a l'Art Digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/alsina0704.html