Context bibliogràfic del terme interacció

   

1

 • ca

  Els objectes han estat dissenyats en tres dimensions de manera que els moviments cap amunt i cap avall del fanalet afecten l'orientació i l'escala de l'objecte. D'aquestes interaccions, en surt una dansa complexa i canviant de participants i objectes virtuals. En qualsevol moment pot entrar un nou usuari sempre que quedin fanalets, i els usuaris s'hi poden estar tota l'estona que vulguin.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Parés, Narcís NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_pares.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Una estratègia basada en la interacció per a aplicacions de realitat virtual Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ilustrat_pares0902/ilustrat_pares0902.html

 • en

  The objects have been modelled in three dimensions, so that upward and downward motions of the fanalet affect the object's orientation and scale. From these interactions emerges a complex, ever-changing dance of participants and virtual objects. New users can enter at any time, as long as there is an available fanalet, and users can stay as long as they like.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Parés, Narcís NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_pares.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Jul. 1 ARTNODES An interaction-driven strategy for virtual reality applications Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ilustrat_pares0902/ilustrat_pares0902.html

 • es

  Imagen 20. Los objetos deben estar diseñados en tres dimensiones de modo que los movimientos hacia arriba y hacia abajo del fanalet afectarán a la orientación y la escala del objeto. De estas interacciones surge una danza compleja, cambiante, de participantes y objetos virtuales. En cualquier momento puede entrar en nuevo usuario siempre que queden fanalets, y los usuarios pueden permanecer en la pista el tiempo que deseen.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Parés, Narcís NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_pares.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Una estrategia basada en la interacción para aplicaciones de realidad virtual Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ilustrat_pares0902/ilustrat_pares0902.html