Context bibliogràfic del terme interacció

   

3

  • ca

    Seguint el rastre del diàleg, podem arribar als intercanvis inicials d'informació fets pels primers microorganismes que van habitar el planeta. Gràcies a aquelles primitives interaccions bacterianes avui podem gaudir de l'atmosfera que ens embolcalla. No debades, "les tecnologies com l'enginyeria genètica i la globalització de les comunicacions, que considerem assoliments avançats de la nostra civilització moderna, han estat utilitzats per la xarxa planetària de bactèries durant milers de milions d'anys per a regular el planeta." (Fritjof Capra).

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

  • es

    Siguiendo el rastro del diálogo, podemos llegar a los iniciales intercambios de información realizados por los primeros microorganismos que habitaron el planeta. Gracias a aquellas primitivas interacciones bacterianas podemos hoy disfrutar de la atmósfera que nos envuelve. No en vano, "las tecnologías como la ingeniería genética y la globalización de las comunicaciones, que consideramos logros adelantados de nuestra civilización moderna, han sido utilizadas por la red planetaria de bacterias durante miles de millones de años para regular el planeta." (Fritjof Capra).

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html