Context bibliogràfic del terme llenguatge d'usuari

   

1

 • ca

  Els artistes dels media mostren una preocupació per l'estètica com a concepte, no pas per un estil determinat. Aquesta tendència s'emmarca en la creació d'un nou llenguatge per a l'època de les xarxes comunicatives, un llenguatge d'usuari que té èxit com a art perquè transmet un activisme eficaç. Els activistes dels media són un híbrid d'artista, científic, teòric i activista polític que defuig les etiquetes i les catalogacions.

  ca

  No es tractava d'una ordre, sinó d'una invitació al discurs. Era un mitjà molt proper, un llenguatge d'usuari tant per a l'activisme com per a les arts visuals. Això va fer que els trops retòrics d'artistes com ara Jenny Holzer i Barbara Kruger entressin en una nova dimensió tàctica.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_cat_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI dels mitjans estratègics Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • es

  No se trataba de una orden, sino de una invitación al discurso. Era un medio muy próximo, un lenguaje de usuario tanto para el activismo como para las artes visuales. Esto hizo que los tropos retóricos de artistas como Jenny Holzer y Barbara Kruger entraran en una nueva dimensión táctica.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • en

  Andreas Broeckmann: Do you mean what Geert refers to as a "style"-tactical media as an attitude more than a technical definition?. David García: Yes, rather than the use of any particular medium, it is this quality of creating effective user languages (virtual or otherwise) that "engage" and "deploy" rather than "authorise" and "require" that characterises the tactical practitioner. The posters, videos, installations, murals, graphics and television channels were not only successful as art and as activism but were successful as art because it was effective activism.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_eng_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES The GHI of Tactical Media Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • es

  Andreas Broeckmann: Se refiere a lo que Geert Lovink denomina estilo: ¿los medios tácticos como actitud más que como definición técnica?. David García: Sí, más que el uso de un medio determinado, nos referimos a esta capacidad de crear lenguajes de usuario eficaces (virtuales o de otro tipo) que comprometan y se extiendan en lugar de imponerse y exigir, la cual es característica de los creadores tácticos. Los pósters, vídeos, montajes, murales, gráficos y canales de televisión no sólo triunfaron como arte y como activismo, sino que tuvieron éxito como arte porque transmitían un activismo eficaz.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html