Context bibliogràfic del terme mapa de bits

   

1

 • ca

  Les imatges vectorials tenen una identitat independent, es defineixen de manera matemàtica i contenen la informació del seu color, forma, contorn i mida. La seva configuració matemàtica fa que la mida final sigui notablement menor a la dels mapes de bits, per una senzilla raó numèrica i de proporció; el nombre de punts que forma una imatge de mapa de bits i, per tant, el nombre de referències que cal considerar, és molt més gran que el nombre d'objectes que formen un gràfic vectorial. 8 http://lia.sil.at. Lia, juntament amb Dextro (dextro. org), va iniciar el projecte "turux. org", que segueix la mateixa estètica abstracta metalingüística.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_cat_corregit.doc artnodes_puig_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES L'autoreferencialitat en l'art. El metallenguatge en el mitjà digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/puig.html

 • es

  7 Una imagen vectorial, como su nombre indica, se compone de vectores, es decir, de líneas, curvas y otros elementos geométricos "llanos" que consiguen construir las imágenes complejas. Estos elementos tienen la particularidad, a diferencia de las imágenes de mapas de bits, que se pueden seleccionar de manera independiente y también modificar sus dimensiones sin ninguna pérdida de calidad y propiedades. Las imágenes vectoriales tienen una identidad independiente, se definen de manera matemática y contienen la información de su color, forma, contorno y tamaño. Su configuración matemática hace que el tamaño final sea notablemente menor a la de los mapas de bits, por una sencilla razón numérica y de proporción; el número de puntos que forma una imagen de mapa de bits y, por lo tanto, el número de referencias que hay que considerar, es mucho mayor que el número de objetos que forman un gráfico vectorial.

  es

  Estos elementos tienen la particularidad, a diferencia de las imágenes de mapas de bits, que se pueden seleccionar de manera independiente y también modificar sus dimensiones sin ninguna pérdida de calidad y propiedades. Las imágenes vectoriales tienen una identidad independiente, se definen de manera matemática y contienen la información de su color, forma, contorno y tamaño. Su configuración matemática hace que el tamaño final sea notablemente menor a la de los mapas de bits, por una sencilla razón numérica y de proporción; el número de puntos que forma una imagen de mapa de bits y, por lo tanto, el número de referencias que hay que considerar, es mucho mayor que el número de objetos que forman un gráfico vectorial. 8 http://lia.sil.at. Lia, juntamente con Dextro (dextro.org) iniciaron el proyecto "turux.org", que sigue la misma estética abstracta metalingüística.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_esp_corregit.rtf artnodes_puig_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES La autoreferencialidad en el arte. El metalenguaje en el medio digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/puig.html