Context bibliogràfic del terme maquinari

   

1

  • ca

    Així que quan vaig començar a treballar sobre els nous media vaig pensar que utilitzaria la mateixa abreviatura, però per a referir-me a digital materialism. Però no solament es tracta d'un acudit, també ofereix una descripció de la meva perspectiva o de la meva metodologia, que consisteix a fer molta atenció al maquinari i al programari, però també a com s'utilitza aquest maquinari i aquest programari, a les condicions de producció, a com treballen els dissenyadors, etc. Amb això m'enfronto a la crítica cultural més tradicional, com la crítica cinematogràfica o literària en què només es miren els textos acabats i s'analitzen aquests textos (a tot estirar de vegades es presta certa atenció als lectors), però no es tracten el moment de producció ni les estructures materials. Abans de l'estructuralisme es prestava molta atenció a l'autor: les intencions de l'autor, la psicologia de l'autor.

    Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_cat_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Sens dubte encara som al començament Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

  • es

    Así que cuando empecé a trabajar en torno a los nuevos media pensé que usaría la misma abreviatura, pero para referirme a digital materialism. Pero no solo se trata de un chiste, también ofrece una descripción de mi perspectiva o de mi metodología, la cual consiste en prestar mucha atención al hardware y al software, pero también a cómo se usa este hardware y este software, a las condiciones de producción, a cómo trabajan los diseñadores, etc. Con ello me enfrento a la crítica cultural más tradicional, como la crítica cinematográfica o literaria en la que solo se miran los textos acabados y se analizan estos textos (como mucho en ocasiones se presta cierta atención a los lectores), pero no se atiende al momento de producción o las estructuras materiales. Antes del estructuralismo se prestaba mucha atención al autor: las intenciones del autor, la psicología del autor.

    Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_esp_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Definitivamente, creo que estamos en el principio Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html