Context bibliogràfic del terme material artístic

   

1

 • ca

  Aquest concepte -pres de la teoria dels actes de parla- no tan sols implica l'habilitat de produir en un context tècnic, sinó que també inclou les implicacions i repercussions del codi pel que fa a estètica, política i societat. Proposem la noció de la performativitat del codi com una de les raons de l'interès creixent dels artistes contemporanis per utilitzar el programari com a material artístic. art programari, art generatiu, codi, performativitat 1

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Arns, Inke NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT arns_fitxa_cat_tancat.rtf En línia 1695-5951 Gen. 4 ARTNODES El codi com a acte de parla performatiu Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/arns0505.html

 • en

  In this article Inke Arns argues that, in the context of software art, a far more interesting notion than the "generative" nature of code is its "performativity". This notion -borrowed from speech act theory- not only involves the ability to generate in a technical context, but also encompasses the implications and repercussions of code in terms of aesthetics, politics and society. This article proposes the notion of the performativity of code as one of the reasons for contemporary artists' growing interest in using software as an artistic material.

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Arns, Inke NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT arns_fitxa_eng_tancat.doc En línia 1695-5951 Gen. 4 ARTNODES Code as performative speech act Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/arns0505.html

 • es

  En este artículo la autora argumenta que, para el arte software, resulta mucho más interesante la noción de "performatividad" del código que su naturaleza "generativa". Este concepto -tomado de la teoría de los actos de habla- no sólo implica la habilidad de producir en un contexto técnico, sino que también abarca las implicaciones y repercusiones del código en términos de estética, política y sociedad. Proponemos la noción de la performatividad del código como una de las razones del creciente interés de los artistas contemporáneos en usar el software como material artístico.

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Arns, Inke NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_4_esp_arns.doc arns_fitxa_esp_tancat.rtf En línia 1695-5951 Gen. 4 ARTNODES El código como acto de habla performativo Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/arns0505.html