Context bibliogràfic del terme media

   

1

 • ca

  En aquest repàs també parlem de l'evolució de les utopies de l'art digital, les que ja s'han ensorrat i les que estan sorgint, i també parlem de la repercussió de l'evolució de les utopies i de la creació de programari i codi en la nostra cultura i societat. Andreas Broeckmann va estudiar història de l'art, sociologia i estudis dels media i va treballar com a cap de projectes a V2 Organisation a Rotterdam, Institute for the Unstable Media. És el director artístic de Transmediale (festival internacional d'art multimèdia de Berlín) des de l'any 2000. És membre de mikro, una iniciativa amb seu a Berlín per al foment de la cultura dels media, i de l'European Cultural Backbone, una xarxa de centres multimèdia. Entrevistat per Pau Alsina, professor dels Estudis d' Humanitats (UOC), a Ars Electronica 2003.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Broeckmann, Andreas NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT andreas_broeckman_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Sep. 5 ARTNODES El programari artístic està relacionat amb el significat del programari en la nostra societat. Entrevista a Andreas Broeckmann Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann.html

 • en

  He has been the Artistic Director of Transmediale (international media art festival in Berlin) since 2000. He is a member of mikro, a Berlin-based initiative for the advancement of media cultures, and of the European Cultural Backbone, a network of media centres. Interviewed by Pau Alsina, Professor of Humanities Studies (UOC), at Ars Electronica 2003.

  en

  We review the past, the present and future of digital art; and more specifically software and code arts. In connection with this review, we talk about the evolution of digital art utopias, the ones that have already crashed and the emerging ones, and also the repercussion of utopia evolution and software and code development on our culture and society. Andreas Broeckmann studied art history, sociology and media studies and worked as a project manager at V2_Organisation Rotterdam, Institute for the Unstable Media.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Broeckmann, Andreas NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT andreas_broeckman_eng_corregit.doc En línia 1695-5951 Sep. 5 ARTNODES Software art relates to the meaning of software in our society. Interview with Andreas Broeckmann Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/broeckmann.html

 • es

  Es el director artístico de Transmediale (festival internacional de arte multimedia de Berlín) desde el año 2000. Es miembro de mikro, una iniciativa con sede en Berlín para el fomento de las culturas de los media, y del European Cultural Backbone, una red de centros multimedia. Entrevistado por Pau Alsina, profesor de los Estudios de Humanidades (UOC), en Ars Electronica 2003.

  es

  En este repaso también hablamos de la evolución de las utopías del arte digital, las que ya se han desmoronado y las que están surgiendo, y también hablamos de la repercusión de la evolución de las utopías y la creación de software y código en nuestra cultura y sociedad. Andreas Broeckmann estudió historia del arte, sociología y estudios de los media y trabajó como jefe de proyectos en la V2_Organisation en Rotterdam, Institute for the Unstable Media.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Broeckmann, Andreas NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT andreas_broeckman_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Sep. 5 ARTNODES El software artístico está relacionado con el significado del software en nuestra sociedad. Entrevista a Andreas Broeckmann Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann.html