Context bibliogràfic del terme media

   

10

 • ca

  Entrevista a Michael Naimark. "Quan alguna idea interessant, intel·ligent, es propaga per Internet, apareix una mica de llum, i aleshores tinc esperança" - "El repàs dels darrers vint-i-cinc anys de media art porta Michael Naimark a recordar com treballaven els artistes dels nous media i ho compara amb l'actualitat, ara que les tecnologies s'han abaratit prou perquè molta gent pugui comprar els equips i crear els seus propis laboratoris.". representació local, instal·lació interactiva, entorn virtual immersiu, xarxa, laboratori artístic.

  ca

  Naimark també parla d'Internet, que avui permet mostrar la seva obra a tot el món per molt pocs diners i que ha comportat una nova manera de comunicació, d'expressió i l'oportunitat de tornar a sorprendre. Al llarg de més de vint-i-cinc anys d'experiència artística, Michael Naimark ha treballat en els nous media, la interactivitat, la psicofísica, la cognició i els entorns virtuals immersius, entre altres àmbits. Entrevistat per Pau Alsina, professor dels Estudis d' Humanitats de la UOC, a Ars Electronica 2004.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Naimark, Michael NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT naimark_entrevista_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES Quan alguna idea interessant, intel·ligent, es propaga per Internet, apareix una mica de llum, i aleshores tinc esperança. Entrevista a Michel Naimark Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/naimark.html

 • en

  Naimark also speaks of the Internet, how it is making it easy for people to show their work all over the world for little money and how it has brought a new way of communication, expression and the opportunity of surprise again. In more than 25 years of art experience, Michael Naimark has worked on new media and interactivity, psychophysics and cognition, immersive virtual environments. Interviewed by Pau Alsina, professor of Humanities Studies at the UOC, at Ars Electronica 2004.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Naimark, Michael NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT naimark_entrevista_fitxa_eng_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES When something interesting, clever, can get propagated on the Internet, there is a bit of light, so I have hope. Interview with Michael Naimark Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/naimark.html

 • es

  Naimark también habla de Internet, que hoy día permite mostrar una obra en todo el mundo por muy poco dinero, y que ha comportado una nueva manera de comunicación, de expresión y la oportunidad de volver a sorprender. A lo largo de más de 25 años de experiencia artística, Michael Naimark ha trabajado en los nuevos media, la interactividad, la psicofísica, la cognición y los entornos virtuales inmersivos, entre otros ámbitos. Entrevistado por Pau Alsina, profesor de los Estudios de Humanidades de la UOC, en Ars Electronica 2004.

  es

  Entrevista a Michael Naimark. "Cuando alguna idea interesante, inteligente, se propaga por Internet, aparece un poco de luz, y entonces tengo esperanza" - El repaso a los últimos 25 años de arte multimedia lleva a Michael Naimark a recordar cómo trabajaban los artistas de los nuevos media y lo compara con la actualidad, ahora que las tecnologías se han abaratado lo suficiente para que mucha gente pueda comprar los equipos y crear sus propios laboratorios. representación local, instalación interactiva, entorno virtual inmersivo, red, laboratorio artístico.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Naimark, Michael NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT naimark_entrevista_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES Cuando alguna idea interesante, inteligente, se propaga por Internet, aparece un poco de luz, y entonces tengo esperanza. Entrevista a Michael Naimark Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/naimark.html