Context bibliogràfic del terme media

   

6

 • ca

  Lev Manovich, en l'article" L'avantguarda com a programari ", 1 un dels arguments que utilitza per a caracteritzar els anomenats" nous mitjans "és el seu caràcter de metamitjà. Aquesta idea s'exposa quan, en la seva anàlisi de la revolució dels nous media, ens diu: " La nova avantguarda ja no s'ocupa de veure o representar el món de noves maneres, sinó més aviat d'accedir als media atresorats prèviament i de fer-los servir de noves maneres. En aquest sentit els nous media són postmedia o metamedia, atès que empren els vells media com a primera matèria ". La presència metalingüística és una constant en la progressiva successió d'esdeveniments artístics.

  ca

  Aquesta estètica del soroll i de l'errada, en què les dades es converteixen en resultats imprevisibles, és un reflex del consumisme implacable al qual ha arribat la nostra societat fragmentada pel sistema capitalista que la sustenta. Lia és un referent de primer ordre en l'escena internacional dels nous media. Del disseny gràfic al net art, passant per la creació de visuals a temps real, el seu nom es vincula-en solitari i en tots els projectes dels quals ha format part -a una de les trajectòries més sòlides del panorama digital. 9.

  ca

  El paradigma de la utilització del metallenguatge és Jodi. " ... Jodi. org també va adquirir el grau de culte en el món de l'art dels nous media. Una col·laboració entre Dirk Paesmans i Joan Heemskerk, Jodi. org es va fundar després que tots dos passessin dos anys a San José, Califòrnia, a prop de companyies com Netscape i Apple.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_cat_corregit.doc artnodes_puig_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES L'autoreferencialitat en l'art. El metallenguatge en el mitjà digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/puig.html

 • es

  Esta idea se expone cuando, en su análisis de la revolución de los nuevos media, nos dice: "La nueva vanguardia ya no se ocupa de ver o representar el mundo de nuevas maneras, sino más bien de acceder y usar de nuevas maneras los media previamente atesorados. En este sentido los nuevos media son postmedia o metamedia, ya que utilizan los viejos media como materia prima".

  es

  Evidencia la irracionalidad, el ruido de la máquina y de la comunicación. Esta estética del ruido y del error, en la que los datos se convierten en resultados imprevisibles, es un reflejo del consumismo implacable al cual ha llegado nuestra sociedad fragmentada por el sistema capitalista que la sustenta. Lia es un referente de primer orden en la escena de los nuevos media internacional. Del diseño gráfico al net art, pasando por la creación de visuales a tiempo real, su nombre se vincula -en solitario y en todos los proyectos de los cuales ha formado parte- a una de las trayectorias más sólidas del panorama digital.9.

  es

  El paradigma de la utilización del metalenguaje es Jodi. "...Jodi.org también adquirió el grado de culto en el mundo del arte de los nuevos media. Una colaboración entre Dirk Paesmans y Joan Heemskerk, Jodi.org se fundó después de que los dos pasaran dos años en San José, California, cerca de compañías como Netscape y Apple.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_esp_corregit.rtf artnodes_puig_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES La autoreferencialidad en el arte. El metalenguaje en el medio digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/puig.html