Context bibliogràfic del terme metaformativitat

   

1

 • ca

  L'article proposa una revisió dels paradigmes de poder implícit i biopoder en el tardocapitalisme, i del paper que exerceix en els nous dispositius biopolítics la formalització del cos i la comunicació no verbal. Proposa el terme metaformativitat per a definir una teoria del cos i la realitat com a camp de forces comunicants; d'aquesta manera obre un horitzó crític i productiu que supera el discurs textual de la performativitat. S'elabora una crítica de diversos essencialismes de la cultura i l'art digital i s'esbossen els potencials de l'art digital i la dansa i tecnologia per a l'elaboració de nous territoris de resistència i especificitat tecnològica i estètica.

  ca

  biopolítica, postestructuralisme, polítiques del cos, comunicació no verbal, cultura digital, dansa i tecnologia, teoria queer, metaformativitat

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Val, Jaime del NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_val_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Cossos frontera. Imperis i resistències en el post-postmodernisme Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/val.html

 • en

  biopolitics, post-structuralism, body politics, non-verbal communication, digital culture, dance and technology, queer theory, metaformativity.

  en

  biopolitics, post-structuralism, body politics, non-verbal communication, digital culture, dance and technology, queer theory, metaformativity

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Val, Jaime del NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_val_fitxa_eng_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Frontier bodies. Empires and resistances in post-postmodernism Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/eng/val.html

 • es

  El artículo propone una revisión de los paradigmas de poder implícito y biopoder en el tardocapitalismo, y del papel que desempeña en los nuevos dispositivos biopolíticos la formalización del cuerpo y la comunicación no verbal. Propone el término metaformatividad para definir una teoría del cuerpo y la realidad como campo de fuerzas comunicantes, y abre así un horizonte crítico y productivo que excede al discurso textual de la performatividad. Se elabora una crítica de diversos esencialismos de la cultura y el arte digital y se esbozan los potenciales del arte digital y la danza y tecnología para la elaboración de nuevos territorios de resistencia y especificidad tecnológica y estética.

  es

  biopolítica, postestructuralismo, políticas del cuerpo, comunicación no verbal, cultura digital, danza y tecnología, teoría queer, metaformatividad.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Val, Jaime del NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_val_pdf_esp_corregit.doc artnodes_val_fitxa_esp_corregit.rtf En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Cuerpos frontera. Imperios y resistencias en el pos-posmodernismo Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/val.html