Context bibliogràfic del terme metamedia

   

2

  • ca

    "La nova avantguarda ja no s'ocupa de veure o representar el món de noves maneres, sinó més aviat d'accedir als media atresorats prèviament i de fer-los servir de noves maneres. En aquest sentit els nous media són postmedia o metamedia, atès que empren els vells media com a primera matèria". La presència metalingüística és una constant en la progressiva successió d'esdeveniments artístics.

    Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_cat_corregit.doc artnodes_puig_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES L'autoreferencialitat en l'art. El metallenguatge en el mitjà digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/puig.html

  • es

    "La nueva vanguardia ya no se ocupa de ver o representar el mundo de nuevas maneras, sino más bien de acceder y usar de nuevas maneras los media previamente atesorados. En este sentido los nuevos media son postmedia o metamedia, ya que utilizan los viejos media como materia prima". La presencia metalingüística es una constante en la progresiva sucesión de acontecimientos artísticos.

    Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_esp_corregit.rtf artnodes_puig_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES La autoreferencialidad en el arte. El metalenguaje en el medio digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/puig.html