Context bibliogràfic del terme model estètic

   

1

 • ca

  I crec que aquest és un dels èxits més grans de l'art informàtic, independentment del que produeixi, tant si al final són unes imatges boniques, uns sons agradables o possiblement algun virus tan ben fet que és capaç d'ensorrar tota la xarxa Internet. Andreas Broeckmann: Haurà d'explicar, però, per què aquesta integració plena com a model estètic és superior, per exemple, a la fricció. Gerfried Stocker: La fricció també és interessant.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El programari artístic és material artístic genuí? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

 • en

  And I think this is really one of the greatest achievements that software art can do no matter what it produces, whether in the end it's nice pictures, nice sounds or maybe some virus that is so well done that it's able to bring down the whole of the Internet. Andreas Broeckmann: You'll have to explain, though, why this full integration as an aesthetic model is superior to, for instance, friction. Gerfried Stocker: Friction might also be very interesting.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Is software art a genuine artistic material? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

 • es

  La interfaz se integra completamente: es parte del propio software, del código y de su expresión. Y creo que éste es uno de los mayores éxitos del arte informático, independientemente de lo que produzca, tanto si al final son unas imágenes bonitas, unos sonidos agradables o posiblemente algún virus tan bien creado que es capaz de acabar con Internet. Andreas Broeckmann: Sin embargo deberá explicar por qué esta plena integración como modelo estético es superior, por ejemplo, a la fricción. Gerfried Stocker: La fricción también es interesante.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES ¿El software artístico es material artístico genuino? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html