Context bibliogràfic del terme node

   

2

  • ca

    L'enginyeria i l'urbanisme han tractat a fons de la implantació i gestió de xarxes: subministrament, transport, traçat urbà ... L'aparició de la web obre un espai de publicació que permet enllaçar textos (i altres mitjans) d'un node a un altre. Permet, també, el desenvolupament d'un nou territori econòmic, cultural i social fonamentat en l'estructura de xarxa.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Art, xarxes i cooperació Article http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html

  • es

    La ingeniería y el urbanismo han tratado a fondo la implantación y gestión de redes: suministro, transporte, trazado urbano... La aparición de la web abre un espacio de publicación que permite enlazar textos (y otros medios) de un nodo a otro. Permite, también, el desarrollo de un nuevo territorio económico, cultural y social basado en la estructura de red.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Arte, redes y cooperación Article http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html