Context bibliogràfic del terme node

   

4

  • ca

    En un lloc en què des de qualsevol punt és possible accedir a qualsevol altre. Tenim un vocabulari per a parlar de l'estructura de les xarxes: anomenem nodes els elements per a connectar i nexes les connexions. L'enginyeria i l'urbanisme han tractat a fons de la implantació i gestió de xarxes: subministrament, transport, traçat urbà ...

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Art, xarxes i cooperació Article http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html

  • es

    En un lugar en el que desde cualquier punto es posible acceder a cualquier otro. Tenemos un vocabulario para hablar de la estructura de las redes: llamar nodos a los elementos a conectar y nexos a las conexiones. La ingeniería y el urbanismo han tratado a fondo la implantación y gestión de redes: suministro, transporte, trazado urbano...

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Arte, redes y cooperación Article http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html