Context bibliogràfic del terme obra artística

   

4

  • ca

    Introducció. Quan la tècnica com a mitjà té una influència determinant en el resultat estètic de les obres artístiques, podríem dir que s'està desenvolupant un metallenguatge. Amb aquesta definició elaborarem l'argumentació de com el metallenguatge és present al llarg de tota la història de l'art, i arribarem a mostrar com en l'art digital té una especial i destacada presència, al mateix temps que explora les seves múltiples aparences pel fet de connectar amb la gran complexitat tecnològica que conté l'ordinador.

    Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_cat_corregit.doc artnodes_puig_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES L'autoreferencialitat en l'art. El metallenguatge en el mitjà digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/puig.html

  • es

    1. Introducción. Cuando la técnica como medio tiene una influencia determinante en el resultado estético de las obras artísticas, podríamos decir que se está desarrollando un metalenguaje. Bajo esta definición elaboraremos la argumentación de cómo el metalenguaje está presente a lo largo de toda la historia del arte, para llegar a mostrar cómo en el arte digital tiene una especial y destacada presencia, al mismo tiempo que explora sus múltiples apariencias al conectar con la gran complejidad tecnológica que contiene el ordenador.

    Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_esp_corregit.rtf artnodes_puig_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES La autoreferencialidad en el arte. El metalenguaje en el medio digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/puig.html