Context bibliogràfic del terme organicitat

   

1

 • ca

  People, alguns dels protagonistes més destacats d'Amsterdam, Barcelona, Berlín, Brussel·les i Londres exposen les seves experiències i coneixements relacionats amb els diversos processos autoorganitzatius d'aquesta nova cultura de la xarxa. En aquest context, tant Inke Arns com Eric Kluitenberg coincideixen en l'organicitat i la fragilitat implícita del sistema de la xarxa. I és que, tal com passa en la microbiologia, es pot observar que aquests sistemes autoorganitzatius segueixen les pautes d'un procés evolutiu que acostuma a adquirir una massa crítica, a partir de la qual es disseminen i reestructuren en noves configuracions.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • en

  In the first European Encounter of Medialab Madrid, directed by Technologies To The People, some of the most renowned protagonists from Amsterdam, Barcelona, Berlin, Brussels and London talk about their experiences and knowledge relating to the different self-organising processes of this Net culture. Within this context, both Inke Arns and Eric Kluitenberg agree on the organicity and implicit fragility of the Net system. And just as in micro-biology, these self-organising systems can be observed to follow the patterns of an evolutionary process, that usually acquires a critical mass from which they spread out and restructure in new configurations.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Fluid Dynamics Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • es

  En el primer Encuentro Europeo del Medialab Madrid, dirigido por Technologies To The People, algunos de los protagonistas más señalados de Amsterdam, Barcelona, Berlín, Bruselas y Londres exponen sus experiencias y conocimientos relacionados con los diversos procesos autoorganizativos de esta nueva cultura de la red. En este contexto, tanto Inke Arns como Eric Kluitenberg coinciden en la organicidad e implícita fragilidad del sistema de la red. Y es que, al igual que en la microbiología, puede observarse que estos sistemas autoorganizativos siguen las pautas de un proceso evolutivo, que suele adquirir una masa crítica a partir de la cual se diseminan y reestructuran en nuevas configuraciones.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html