Context bibliogràfic del terme post-postmodernisme

   

1

 • ca

  Jaime del Val -Cossos frontera. Imperis i resistències en el post-postmodernisme. Cossos frontera. Imperis i resistències en el post-postmodernisme- L'article proposa una revisió dels paradigmes de poder implícit i biopoder en el tardocapitalisme, i del paper que exerceix en els nous dispositius biopolítics la formalització del cos i la comunicació no verbal.

  ca

  Cossos frontera. Imperis i resistències en el post-postmodernisme.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Val, Jaime del NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_val_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Cossos frontera. Imperis i resistències en el post-postmodernisme Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/val.html

 • en

  Frontier bodies. Empires and resistances in post-postmodernism - The article proposes a revision of biopolitical paradigms and seeks to redefine the relations between implicit power, communication technologies and the non-verbal aspects of communication.

  en

  Jaime del Val - Frontier bodies. Empires and resistances in post-postmodernism.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Val, Jaime del NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_val_fitxa_eng_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Frontier bodies. Empires and resistances in post-postmodernism Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/eng/val.html

 • es

  Cuerpos frontera. Imperios y resistencias en el pos-posmodernismo - El artículo propone una revisión de los paradigmas de poder implícito y biopoder en el tardocapitalismo, y del papel que desempeña en los nuevos dispositivos biopolíticos la formalización del cuerpo y la comunicación no verbal.

  es

  Jaime del Val - Cuerpos frontera. Imperios y resistencias en el pos-posmodernismo.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Val, Jaime del NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_val_pdf_esp_corregit.doc artnodes_val_fitxa_esp_corregit.rtf En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Cuerpos frontera. Imperios y resistencias en el pos-posmodernismo Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/val.html