Context bibliogràfic del terme processador de textos

   

1

  • ca

    A més de la transferència de gens existents d'una espècie a una altra, podem parlar de "gens d'artista", és a dir, de gens quimèrics o de nova informació genètica creada totalment per l'artista mitjançant les bases complementàries A (adenina) i T (timina) o C (citosina) i G (guanina). Això vol dir que els artistes ara poden no tan sols combinar gens d'espècies diferents, sinó també escriure fàcilment una seqüència d'ADN al processador de textos, enviar-la per correu electrònic a un centre de sintetització comercial i, en menys d'una setmana, rebre un tub d'assaig amb milions de molècules d'ADN amb la seqüència programada. Producció del GFP K -9. (A) S'extreuen òvuls fecundats d'una femella i (B) l'ADN que porta el gen GFP s'injecta en el pronucli masculí. (C) A continuació, s'implanten els òvuls en una mare portadora.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES L'Art transgènic Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/kak1101/kak1101.html

  • en

    In this sense, a distinctive trait of transgenic art is that the genetic material is manipulated directly: the foreign DNA is precisely integrated into the host genome. In addition to genetic transfer of existing genes from one species to another, we can also speak of "artist's genes," i.e., chimeric genes or new genetic information completely created by the artist through the complementary bases A (adenine) and T (thymine) or C (cytosine) and G (guanine). This means that artists now can not only combine genes from different species but easily write a DNA sequence on their word processors, email it to a commercial synthesis facility, and in less than a week receive a test tube with millions of molecules of DNA with the expected sequence. Production of GFP K-9. (A) Fertilized eggs are removed from a female and (B) the DNA carrying the GFP gene is injected into the male pronucleus.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Transgenic Art Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/kak1101/kak1101.html