Context bibliogràfic del terme píxel

   

2

  • ca

    Un treball a la Xarxa conceptualment molt semblant és Icon Town de Bernd Holzhausen. Unes pautes gràfiques (essencialment fer servir perspectiva axonomètrica en documents gràfics de 32 x 32 píxels) permeten que les contribucions dels internautes vagin construint una ciutat. Tornem a tenir els dos tipus d'autoria i la idea de protocols.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Art, xarxes i cooperació Article http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html

  • es

    Un trabajo en la Red conceptualmente muy parecido es Icon Town de Bernd Holzhausen. Unas pautas gráficas (esencialmente utilizar perspectiva axonométrica en documentos gráficos de 32 x 32 píxeles) permiten que las contribuciones de los internautas vayan construyendo una ciudad. Volvemos a tener los dos tipos de autoría y la idea de protocolos.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Arte, redes y cooperación Article http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html