Context bibliogràfic del terme realitat virtual

   

3

 • ca

  Totes dues tecnologies, la tecnològica i la farmacològica, proporcionen camps de consciència que estan renyits amb la nostra quotidianitat, l'anomenada realitat del sentit comú. Una manera de considerar l'espai de la nostra consciència, o el seu estat en qualsevol moment donat, és triangular la ment entre tres pols, que jo he anomenat les Tres VR: realitat virtual (Virtual Reality), realitat validada (Validated Reality) i realitat vegetal (Vegetal Reality). Vull descriure una cultura en la qual la nostra capacitat de cibercepció ens permeti moure'ns sense esforç ni entrebancs a través d'un continuum de fenomenològic. Per realitat virtual entenc molt més que la simple tecnologia. A part de la realitat barrejada (Mixed Reality) que combina esdeveniments reals i virtuals en un tot perfecte, i la realitat incrementada (Augmented Reality) que permet a l'espectador veure simultàniament la dinàmica interna i l'aspecte extern d'un objecte d'estudi, per exemple, en cirurgia. La realitat virtual engloba una ontologia completa de telepresència, d'immersió sensorial i de connectivitat immaterial, que permet que la realitat virtual canviï la manera de veure'ns a nosaltres mateixos, la manera de comportar-nos i l'entorn on ens agradaria viure. La realitat validada (Validated Reality), és a dir, la nostra experiència quotidiana, ens és familiar a tots.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Quan el jaguar jeu amb l'ovella: especulacions sobre la cultura postbiològica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ascott1101/ascott1101.html

 • es

  Se trata de una cultura en la que nuestra capacidad de cibercepción nos permite movernos libremente y sin obstáculos por un continuo fenomenológico. La realidad virtual comprende mucho más que una sola tecnología. Aparte de la realidad mezclada, que combina experiencias reales y virtuales en un todo perfectamente integrado, y la realidad aumentada, que permite que el observador vea simultáneamente la dinámica interna y las características externas de un objeto de estudio, por ejemplo, en cirugía, la RV engloba toda una ontología de telepresencia, de inmersión sensorial y conectividad inmaterial, que hace que la RV cambie la manera como nos vemos, el modo de comportarnos y los entornos que queremos habitar. La realidad validada, nuestra experiencia cotidiana, es conocida de todos.

  es

  Y al igual que la percepción y la cognición informatizadas, los enteógenos de las plantas alteran nuestra conciencia, nuestra manera de entender y ver el mundo y a nosotros mismos. Ambas tecnologías, la tecnológica y la farmacológica, nos conducen a niveles de conciencia que suelen chocar con nuestra realidad cotidiana y el llamado sentido común. Una manera de abordar el espacio de nuestra conciencia, o su estado en un momento dado, consiste en triangular la mente entre tres polos, que he denominado las Tres RV: realidad virtual, realidad validada y realidad vegetal.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Cuando el jaguar se tumba junto la oveja: especulaciones sobre la cultura posbiológica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ascott1101/ascott1101.html