Context bibliogràfic del terme realitat virtual

   

4

 • ca

  El terme prové de la mitologia oriental i està relacionat amb la idea mitològica de l'encarnació dels déus a la Terra. En la realitat virtual, el terme s'atribueix a l'encarnació dels humans a l'espai virtual. Les cultures antigues van crear entorns arquitectònics i elements artístics per tal de transmetre la informació a àmplies capes de la societat.

  ca

  Els models científics actuals també assumeixen en bona part aquesta funció. Les noves tecnologies de la visualització per ordinador, la supercomputació, la realitat virtual i Internet són el substrat que permet explicar aquestes històries de la creació, les quals configuren les nostres realitats i basteixen un pont entre les mitologies antigues i els models científics moderns. Arbre de ceiba com a representació de l'univers: cel, terra i infern

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mites sobre la creació i ciència contemporània Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/do_cox/do_cox.html

 • en

  Contemporary models in science are providing much of this functionality. Advanced technologies including computer visualization, supercomputing, virtual reality, and the Internet are the substrate on which these stories of creation are being told, and these stories are constructing our realities and point to many correspondences among mythologies and modern models in science.

  en

  The term comes from Eastern Mythology and relates to mythological construct of the incarnation of god on earth. In virtual reality, this term relates to the incarnation of human in virtual space. The ancients have constructed architectural environments and art to disseminate information to large groups of people.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Creation myths and Contemporany Science Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/do_cox/do_cox.html

 • es

  El término proviene de la mitología oriental y está relacionado con la idea mitológica de la encarnación de los dioses en la Tierra. En la realidad virtual, el término se atribuye a la encarnación de los humanos en el espacio virtual. Las culturas antiguas crearon entornos arquitectónicos y elementos artísticos para diseminar la información a grandes capas de la sociedad.

  es

  Jung y Levi-Strauss nos ofrecieron definiciones contemporáneas de la relación que guardan las mitologías con la cultura. Los modelos científicos actuales también desempeñan en gran parte esta función. Las nuevas tecnologías de la visualización por ordenador, la supercomputación, la realidad virtual e Internet son el sustrato que permite contar estas historias de la creación, las cuales conforman nuestras realidades y tienden un puente entre las mitologías antiguas y los modelos científicos modernos.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mitos sobre la creación y ciencia contemporánea Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/do_cox/do_cox.html