Context bibliogràfic del terme realitat virtual

   

6

 • ca

  En aquest article s'estudia l'ús de la tecnologia digital per a l'adoració i la contemplació. En concret, s'investiguen les possibilitats de recórrer a la telemàtica i a la realitat virtual com a mitjà per a accedir a les divinitats. Aquest estudi parteix de la premissa segons la qual el "món diví" o les "divinitats" són bàsicament una expressió simbòlica que permet desviar l'atenció de l'aparença superficial de les coses concretes a l' "ordre" subjacent de totes les coses (Guenther, 1975, pàg. 1).

  ca

  Art telemàtic i realitat virtual. El terme telemàtica va ser aplicat per primera vegada en el context de l'art per Roy Ascott (1984), el qual l'ha descrit com a "àmplies categories de tecnologies i metodologies que evolucionen constantment -ara divergeixen, ara convergeixen i després s'hibriden- a un ritme accelerat".

  ca

  Amb la creació de la World Wide Web el 1989, l'ús de la xarxa de comunicacions mundial va créixer a un ritme exponencial i va començar una nova era d'art telemàtic, en què participen artistes com ara Muntadas (1994), Goldberg (1995), Vesna (web), Kac o Roberson (2000). En un principi, la realitat virtual no es basava en les xarxes informàtiques. Entre les obres de realitat virtual més destacades des del principi dels anys noranta hi ha les de Flischmann i Strauss, Dickson i Scroggins (1991), Novak (web), Laurel i Strickland (1992), Davies (1995) i Gromola. El 1993, Mark Pesce i Tony Parisi van crear una interfície tridimensional per a entrar a la Xarxa que combinava la realitat virtual i les xarxes informàtiques. Aquest programa va ser escrit en el llenguatge VRML (Virtual Reality Modeling Language) per un grup dirigit per Pesce i Brian Behlendorf (Pesce, 1995).

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 1 ARTNODES Pooja en línia: Internet com a lloc per a la contemplació d'allò que és diví Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/rianan0302/rianan0302.html

 • en

  The term telematics was first applied in the context of art by Roy Ascott (1984) who has described it as 'broad categories of technologies and methodologies that are constantly evolving-bifurcating, joining, hybridizing-at an accelerated rate'. Between 1977 and 1994 artists like Galloway &Rabinowitz (1977), Adrian (1995) and Ascott (1983) used fax, Slowscan TV, and early computing networks to lay the foundations of telematic art (Dietz, 2001). With the advent of the world wide web in 1989, the use of the global communications network grew at an exponential rate and a new era of telematic art began, involving artists like Mutandas (1994), Goldberg (1995), Vesna (website), Kac, Roberson (2000). Initially, virtual reality was not networked. Amongst the significant works of virtual reality art since the early 1990's are works by Flischmann &Strauss, Dickson &Scroggins (1991), Novak (website), Laurel &Strickland (1992), Davies (1995), Gromola.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Online Pooja: The Internet as a site for the Contemplation of the Divine Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/rianan0302/rianan0302.html

 • es

  El término telemática fue aplicado por primera vez en el contexto del arte por Roy Ascott (1984), quien lo ha descrito como "amplias categorías de tecnologías y metodologías que evolucionan constantemente -que divergen, convergen y después se hibridan- a un ritmo acelerado". Entre 1977 y 1994, artistas como Galloway y Rabinowitz (1977), Adrian (1995) y Ascott (1983) recurrían al fax, la televisión de exploración lenta y las redes informáticas incipientes para sentar las bases del arte telemático (Dietz, 2001). Con la creación de la World Wide Web en 1989, el uso de la red de comunicaciones global creció a un ritmo exponencial y empezó una nueva era de arte telemático, en la que participan artistas como Muntadas (1994), Goldberg (1995), Vesna (web), Kac o Roberson (2000). En un principio, la realidad virtual no estaba basada en las redes informáticas. Entre las obras de realidad virtual más destacables desde principios de los noventa se cuentan las de Flischmann y Strauss, Dickson y Scroggins (1991), Novak (web), Laurel y Strickland (1992), Davies (1995) y Gromola.

  es

  En 1993, Mark Pesce y Tony Parisi crearon una interfaz tridimensional para entrar en la Red que combinaba la realidad virtual y las redes informáticas. Este programa fue escrito en el lenguaje VRML (Virtual Reality Modeling Language) por un grupo dirigido por Pesce y Brian Behlendorf (Pesce, 1995). Posteriormente aparecieron iniciativas de comunicación en red mucho más avanzadas concebidas para los ordenadores de sobremesa (por ejemplo, la plataforma activeworlds), las cuales presentan un gran potencial para la creación de comunidades virtuales, tal como se ejemplifica en cyber@forum (Virtual World Teams, 2000).

  es

  La relación causal que existe entre la revelación islámica y el arte islámico se reafirma con la compenetración entre la naturaleza contemplativa de este arte y la rememoración de Dios (dhikirallah), como se recomienda en el Corán (Nasr, 1987, pág. 4). Arte telemático y realidad virtual.

  es

  En este artículo se estudia el uso de la tecnología digital para la adoración y la contemplación. En concreto, se investigan las posibilidades de recurrir a la telemática y la realidad virtual como medio para acceder a lo divino. Este estudio parte de la premisa de que "lo divino" o "el mundo de los Dioses" es básicamente una expresión simbólica que permite desviar la atención de la apariencia superficial de las cosas concretas al "orden" subyacente de todas las cosas (Guenther, 1975, pág. 1). Es esta "expresión simbólica" la que se manifiesta o materializa en las distintas producciones del arte sagrado.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 1 ARTNODES Pooja en línea: Internet como lugar para la contemplación de lo divino Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/rianan0302/rianan0302.html