Context bibliogràfic del terme representació visual

   

1

  • ca

    Els humans creem mites tant des del punt de vista personal com social a partir de l'última tecnologia digital. Com a investigadora i especialista en visualització, he detectat similituds entre les representacions visuals dels mites ancestrals i les visualitzacions cosmològiques contemporànies. Aquestes similituds visuals es troben en la ramificació de les formes i les estructures en arbre que es fan paleses a les imatges.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mites sobre la creació i ciència contemporània Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/do_cox/do_cox.html

  • es

    Según Jung, la creación de mitos es un proceso en constante evolución. Los humanos creamos mitos tanto desde el punto de vista personal como social a partir de la última tecnología digital. Como investigadora y especialista en visualización, he detectado similitudes entre las representaciones visuales de los mitos ancestrales y las visualizaciones cosmológicas contemporáneas. Estas similitudes visuales se encuentran en la ramificación de las formas y las estructuras en árbol que surgen de las imágenes.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mitos sobre la creación y ciencia contemporánea Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/do_cox/do_cox.html