Context bibliogràfic del terme revolució tecnològica

   

3

  • ca

    Explica els diferents usos i possibilitats de les comunitats virtuals, wikies i blogs, com la gent els utilitza avui dia per a crear lligams entre els seus interessos, intencions, projectes i com mostra les seves personalitats en el context de relació d'Internet. Però ell pensa que Internet no és l'única revolució tecnològica de la comunicació; també els telèfons mòbils van entrant amb força en la societat. Howard va encunyar el terme multituds intel·ligents (smart mobs) per a descriure els grups de persones que utilitzen els telèfons mòbils per a organitzar accions col·lectives.

    Fitxa bibliogràfica: 2006 Rheingold, Howard NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT Rheingold_cat-corregit.doc En línia 1695-5951 Jul. 5 ARTNODES """L'element més important no és la tecnologia, sinó les relacions humanes"". Entrevista a Howard Rheingold" Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/rheingold.html

  • es

    Durante la conversación habla de cómo la tecnología ha influenciado y ha cambiado la comunicación entre la gente y también el mismo concepto de comunicación. Explica los diferentes usos y posibilidades de las comunidades virtuales, wikies y blogs, cómo la gente los usa hoy en día para crear vínculos entre sus intereses, intenciones, proyectos y cómo la gente muestra sus personalidades en el contexto de relación de Internet. Pero él cree que Internet no es la única revolución tecnológica de la comunicación; también los teléfonos móviles se están instaurando con fuerza en la sociedad. Howard acuñó el término multitudes inteligentes (smart mobs) para describir a grupos de personas que utilizan teléfonos móviles para organizar acciones colectivas.

    Fitxa bibliogràfica: 2006 Rheingold, Howard NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT Rheingold_esp-corregit.doc En línia 1695-5951 Jul. 5 ARTNODES """El elemento más importante no es la tecnología, sino las relaciones humanas"". Entrevista a Howard Rheingold" Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/rheingold.html