Context bibliogràfic del terme sensor

   

4

 • ca

  Un paradigmàtic canvi de perspectiva caracteritza el nostre horitzó. Davant d'un cos que cada dia s'estén més en l'espai, a través del radi d'acció dels seus sensors i telecomandaments, l'arquitectura experimenta la seva pròpia manera d'esdevenir corpòria, sensible, reactiva, interconnexa. L'arquitectura es converteix en la possibilitat de projectar espais que hi veuen, que miren, que escolten, que es nodreixen de l'energia solar o que s'adapten a les condicions climàtiques, espais que, com els cossos dels organismes vius, viuen en estat d'equilibri dinàmic, intercanviant incessantment informacions i energia tant amb l'home com amb l'ambient.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Palumbo, Luisa NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_palumbo_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Listening spaces - Espais que escolten Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/palumbo.html

 • en

  A paradigmatic and perspective overturning characterizes our horizon. Before a body that extends day by day in space and via the radius of action of its sensors and remote-controls, architecture is experimenting a change into a real, sensitive, reactive and interconnected body. Architecture is becoming the possibility to plan spaces that see, look, hear and which live on solar energy or which adapt to climatic conditions.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Palumbo, Luisa NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_palumbo_fitxa_eng_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Listening spaces Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/eng/palumbo.html

 • es

  Nuestro horizonte se caracteriza por un paradigmático cambio de perspectiva. Frente a un cuerpo que cada día se extiende más en el espacio, a través del radio de acción de sus sensores y mandos a distancia, la arquitectura experimenta su propia forma de volverse corpórea, sensible, reactiva, interconectada. La arquitectura se convierte en la posibilidad de proyectar espacios que ven, que miran, que escuchan, que se alimentan de la energía solar o que se adaptan a las condiciones climáticas, espacios que, como los cuerpos de los organismos vivos, viven en estados de equilibrio dinámico, intercambiando incesantemente información y energía tanto con el hombre como con el medio ambiente.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Palumbo, Luisa NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_palumbo_pdf_esp_corregit.doc artnodes_palumbo_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Listening spaces - Espacios a la escucha Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/palumbo.html