Context bibliogràfic del terme sistema generatiu

   

1

  • ca

    Yoichiro Kawaguchi. Als anys noranta, aquests sistemes generatius de la imatge es converteixen en estructures obertes a la interacció entre l'obra i el seu espectador / usuari. En aquest sentit, tal com afirma l'artista Golan Lewin, l'art s'està convertint cada vegada més en un sistema generador de processos evolutius.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

  • es

    Yoichiro Kawaguchi. Durante los años 90, estos sistemas generativos de la imagen se convierten en estructuras abiertas a la interacción entre la obra y el espectador/usuario de la misma. Con ello, tal y como afirma el artista Golan Lewin, el arte se está convirtiendo cada vez más en un sistema generador de procesos evolutivos.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html