Context bibliogràfic del terme sistema multimèdia

   

3

 • ca

  5.0. En els sistemes multimèdia l'autoria es comparteix. La tendència de l'hipertext de fragmentar els textos en unitats separades fa possible la seva construcció compartida a mans dels usuaris / lectors.

  ca

  Així, doncs, l'usuari del sistema participa d'una autoria derivada, en la mesura en què determina mitjançant la seva interacció una construcció virtual concreta inexistent com a tal prèviament. En els sistemes multimèdia l'autoria es comparteix entre el dissenyador-autor (primària) i l'usuari -lector (derivada). L'autoria del dissenyador-autor ha de possibilitar i delegar la concreció d'opcions i itineraris a l'usuari potencial del sistema plantejat. L'autor en els sistemes multimèdia és, per tant, una figura doble, compartida per dissenyadors i usuaris. Per l'entorn i el context tecnològic, en el procés de comunicació multimèdia la resposta i la interacció de l'usuari esdevenen, de fet, l'objectiu de la totalitat del sistema.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES In progress 7.0. Notes on an aesthetics for new media Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • en

  A mosaic that can go as far as to define fluid mathematical structures, i.e. dynamic labyrinths in perpetual transformation in which the user will often wander without destination or objective. In multimedia systems authorship is shared. The tendency of hypertext to fragment texts into separate units makes it possible for users/readers to share in its construction.

  en

  Multimedia systems of authorship are shared by the designer-author (primary) and the user-reader (derived). The authorship of the designer-author has to make it possible for the decisions on options and itineraries to be delegated to the potential user of the system proposed. The author in multimedia systems is, therefore, a double figure, shared between designers and users. Given the technological environment and context, in the process of multimedia communication, the user's response and interaction become, in fact, the objective of the system as a whole.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En trànsit 7.0. Apunts per a una estètica dels entorns digitals Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • es

  Así pues, el usuario del sistema participa de una autoría derivada, en tanto que determina mediante su interacción una construcción virtual concreta inexistente como tal previamente. En los sistemas multimedia la autoría se comparte entre el diseñador-autor (primaria) y el usuario- lector (derivada). La autoría del diseñador-autor debe posibilitar y delegar la concreción de opciones e itinerarios al usuario potencial del sistema planteado. El autor en los sistemas multimedia resulta, por tanto, una figura doble, compartida por diseñadores y usuarios.

  es

  Un mosaico que puede llegar a definir estructuras rizomáticas, es decir, laberintos dinámicos en perpetua transformación en que el usuario vagabundeará en muchas ocasiones sin tener destino ni objetivo. En los sistemas multimedia la autoría se comparte. La tendencia del hipertexto de fragmentar los textos en unidades separadas posibilita su construcción compartida a manos de los usuarios/lectores.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En tránsito 7.0. Apuntes para una estética de los entornos digitales Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/jalberich1002/jalberich1002.html