Context bibliogràfic del terme sistema operatiu

   

1

  • ca

    La llibertat dels media no és gratuïta i, a més, no es pot comprar la llibertat tecnològica, ja que no ve amb l'equip ni tan sols amb el programa. La primera guerra civil a escala global, que esclatarà entre bàndols oposats defensors del sistema operatiu Linux i provocarà milers de baixes, només és una qüestió de temps. I per què no?

    Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_cat_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI dels mitjans estratègics Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

  • es

    La libertad de los media no es gratuita y, además, no se puede comprar la libertad tecnológica, ya que no viene con el equipo ni siquiera con el programa. La primera guerra civil a escala global, que estallará entre bandos opuestos defensores del sistema operativo Linux y provocará miles de bajas, es tan solo una cuestión de tiempo. ¿Y por qué no? ¿Acaso existe el código intrínsecamente bueno?.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html