Context bibliogràfic del terme sistema operatiu

   

4

 • ca

  En aquest sentit, tal com afirma l'artista Golan Lewin, l'art s'està convertint cada vegada més en un sistema generador de processos evolutius. L'obra es concep a partir de la creació de programes informàtics i sistemes operatius específicament desenvolupats per l'autor. Les imatges es formen i evolucionen mitjançant la participació i la interacció de l'usuari amb el sistema.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • en

  Subsequently, as the artist Golan Lewin explains, art is increasingly becoming a generating system of evolutionary processes. The work is based on the creation of software and operative systems developed specifically by the creator; but the images will appear and evolve with the participation and interaction of the user with the system. Such is the case of the Virtual Reality installation by Agueda Simó. It is inspired by mathematical concepts such as attractors (stable states in dynamic systems) and fractal geometry, from which he goes on to generate immersive, organic microworlds that transform themselves and evolve visually and sonorously in interaction with the user.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Fluid Dynamics Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • es

  Con ello, tal y como afirma el artista Golan Lewin, el arte se está convirtiendo cada vez más en un sistema generador de procesos evolutivos. La obra se concibe a partir de la creación de software y sistemas operativos específicamente desarrollados por el autor. Las imágenes surgen y evolucionan a través de la participación e interacción del usuario con el sistema.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html