Context bibliogràfic del terme tawhid

   

1

 • ca

  En l'islam, per exemple, l'art s'entén com a manifestació, en el món de les formes, de les realitats espirituals (al-haqa'iq) de la revelació islàmica (L.L. Al-Faruqi, 1984, pàg. ix). En concret, l'art de la cultura islàmica està plenament integrat a l'islam i a la seva ideologia del tawhid. El principi del tawhid o unitat deriva del concepte shahadah o confessió de fe -La ilaha illa Allah, "No hi ha cap més Déu que Déu" -, el qual afirma, per negació, la inimitabilitat, la infinitat i la inexpressabilitat de Déu. Tal com diu I.R. Al-Faruqi (1978, pàg. 199-201), "Al tawhid significa la separació ontològica de la divinitat de tot el reialme de la naturalesa. Al tawhid també afirma que no hi ha res com Ell i, per tant, que no hi ha res en la creació que pugui assemblar-se o simbolitzar Déu; res no el pot representar. Ell es troba, per definició, més enllà de tota representació. Déu és aquell de qui no es pot tenir cap intuïció estètica i, per tant, sensorial". En conseqüència, la finalitat de l'art islàmic consisteix a expressar la inexpressabilitat de Déu en la representació de la naturalesa (naturalisme). Hi ha tres principis representatius que regeixen la integració de la teologia del tawhid en l'art: l'abstracció, l'estilització o desnaturalització i l'ornamentació infinita (L.L. Al-Faruqi, 1984, no paginat). Aquests principis es combinen per oferir-nos els arabescos en què la geometria abstracta i els motius orgànics estilitzats simbolitzen, en el nostre reialme manifest, allò que no es deixa manifestar. En els ornaments arabescos, l'ontologia del tawhid (unitat) ressona en els múltiples reflexos d'una sola imatge que, malgrat tot, s'emmarca en un conjunt finit. Aquesta doble negació teòrica i pràctica de l'art abstracte reflecteix la lògica del concepte shahadah, ja que ateny una expressió artística destacadament positiva de la singularitat de Déu.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 1 ARTNODES Pooja en línia: Internet com a lloc per a la contemplació d'allò que és diví Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/rianan0302/rianan0302.html

 • en

  In the. Arabesque, the ontology of Tawhid (unity) is echoed in the multiple reflections of a single image that nevertheless remains within a finite set. This double negative theory and practice of abstract art echoes the logic of the Shahadah, as it arrives at a pre-eminently positive artistic expression for the singularity of God.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Online Pooja: The Internet as a site for the Contemplation of the Divine Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/rianan0302/rianan0302.html

 • es

  Él se encuentra, por definición, más allá de toda representación. Dios es aquél de quien no se puede tener ninguna intuición estética y, por tanto, sensorial". En consecuencia, la finalidad del arte islámico consiste en expresar la inexpresabilidad de Dios en la representación de la naturaleza (naturalismo). Hay tres principios representativos que rigen la integración de la teología del tawhid en el arte: la abstracción, la estilización o desnaturalización y la ornamentación infinita (L.L. Al-Faruqi, 1984, no paginado). Estos principios se combinan para ofrecernos los arabescos en los que la geometría abstracta y los motivos orgánicos estilizados simbolizan, en nuestro reino manifiesto, lo que está fuera de toda manifestación. En los ornamentos arabescos, la ontología del tawhid (unidad) resuena en los múltiples reflejos de una sola imagen que, sin embargo, se enmarca en un conjunto finito. Esta doble negación teórica y práctica del arte abstracto refleja la lógica del concepto shahadah, ya que alcanza una expresión artística destacadamente positiva de la singularidad de Dios.

  es

  Según I.R. Al-Faruqi (1978, págs. 199-201), "Al tawhid significa la separación ontológica de la divinidad de todo el reino de la naturaleza. Al tawhid también afirma que no hay nada como Él y, por tanto, que no hay nada en la creación que pueda parecerse o simbolizar a Dios; nada lo puede representar.

  es

  El arte sagrado se distingue del "arte religioso" por sus objetos y rituales, los cuales pueden tener un contenido sagrado sin necesidad de ceñirse a los criterios de la "manifestación formal" (Bruckhardt, 1976, pág. 9). En el islam, por ejemplo, el arte se entiende como manifestación, en el mundo de las formas, de las realidades espirituales (al-haqa'iq) de la revelación islámica (L.L. Al-Faruqi, 1984, pág. ix). En concreto, el arte de la cultura islámica está plenamente integrado en el islam y en su ideología del tawhid. El principio del tawhid o unidad deriva del concepto shahadah o confesión de fe -La ilaha illa Allah, "No hay otro Dios que Dios"-, que afirma, por negación, la inimitabilidad, la infinidad y la inexpresabilidad de Dios.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 1 ARTNODES Pooja en línea: Internet como lugar para la contemplación de lo divino Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/rianan0302/rianan0302.html