Context bibliogràfic del terme tecnologia digital

   

1

 • ca

  Segons Jung, la creació de mites és un procés en constant evolució. Els humans creem mites tant des del punt de vista personal com social a partir de l'última tecnologia digital. Com a investigadora i especialista en visualització, he detectat similituds entre les representacions visuals dels mites ancestrals i les visualitzacions cosmològiques contemporànies.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mites sobre la creació i ciència contemporània Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/do_cox/do_cox.html

 • en

  According to Jung, myth making is an on-going activity. We humans socially and personally construct myths employing the latest digital technology. As a researcher and visualization expert, I have witnessed similarities in the visual forms of ancient myths and contemporary visualizations of cosmology.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Creation myths and Contemporany Science Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/do_cox/do_cox.html

 • es

  Los mitos de la creación están presentes en todas las culturas: la Venus de Willendorf y una historia gráfica aborigen. Según Jung, la creación de mitos es un proceso en constante evolución. Los humanos creamos mitos tanto desde el punto de vista personal como social a partir de la última tecnología digital. Como investigadora y especialista en visualización, he detectado similitudes entre las representaciones visuales de los mitos ancestrales y las visualizaciones cosmológicas contemporáneas.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Cox, Donna NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_cox.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Feb. 1 ARTNODES Mitos sobre la creación y ciencia contemporánea Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/do_cox/do_cox.html