Context bibliogràfic del terme tecnologia digital

   

2

  • ca

    Own, Be Owned or Remain Invisible de Heath Bunting, en què es crea un text format majoritàriament per paraules que corresponen a noms de domini registrats als quals podem accedir clicant-hi. La tecnologia digital també permet una aproximació no lineal al llenguatge, sense necessitat de fer servir sistemes artificiosament lineals com l'alfabètic. Visual thesaurus és una interessant forma de presentar les relacions semàntiques entre paraules per mitjà de diagrames dinàmics.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Art, xarxes i cooperació Article http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html

  • es

    Es el caso de Own, Be Owned or Remain Invisible de Heath Bunting, en el que se crea un texto formado mayoritariamente por palabras que corresponden a nombres de dominio registrados a los que podemos acceder haciendo clic. La tecnología digital también permite una aproximación no lineal al lenguaje, sin necesidad de usar sistemas artificiosamente lineales como el alfabético. Visual thesaurus es una interesante forma de presentar las relaciones semánticas entre palabras mediante diagramas dinámicos.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Arte, redes y cooperación Article http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html