Context bibliogràfic del terme tecnologia digital

   

7

 • ca

  Pau Alsina -Sobre art i informàtica: introducció a l'art ... Sobre art i informàtica: introducció a l'art digital- En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions de l'art i la informàtica oferint una panoràmica de l'art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. art digital, informàtica, net art, realitat virtual, software art, vida artificial.

  ca

  En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions de l'art i la informàtica oferint una panoràmica de l'art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. D'aquesta manera s'introdueixen conceptes clau i exemples significatius de pràctiques artístiques que exemplifiquen les interseccions de les arts amb el programari, Internet, la realitat virtual, la intel·ligència artificial o la vida artificial, enteses com algunes de les tecnologies i camps d'estudi més destacats de la informàtica que han generat interessants hibridacions amb l'àmbit de les arts. El que es vol no és tant crear una categorització de l'art digital basada en les tecnologies que s'hi fan servir, sinó més aviat mostrar alguns dels camps d'acció més destacats per a fer possible que es portin a terme futures investigacions més específiques que relacionin la història de l'art digital amb els desenvolupaments actuals, i també amb les temàtiques suscitades en la cultura contemporània.

  Fitxa bibliogràfica: 2004 Alsina, Pau NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet NO DEFINIT Alsina_fitxa_cat_editat.doc En línia 1695-5951 Jul. 4 ARTNODES Sobre Art i Informàtica: introducció a l'Art Digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/alsina0704.html

 • en

  Pau Alsina - On art and computing: an introduction to... On art and computing: an introduction to digital art - This article summarises the history of intersections between art and computing, offering an overview of digital art in terms of the different digital technologies used in its creation. digital art, computing, net art, virtual reality, software art, artificial life.

  Fitxa bibliogràfica: 2004 Alsina, Pau NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT Alsina_fitxa_eng_editat.doc En línia 1695-5951 Jul. 4 ARTNODES On art and computing: an introduction to digital art Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/alsina0704.html

 • es

  Pau Alsina - Sobre arte e informática: introducción al arte... Sobre arte e informática: introducción al arte digital - En este artículo se reconstruye de forma breve la historia de las intersecciones del arte y la informática ofreciendo una panorámica del arte digital a partir de las diferentes tecnologías digitales utilizadas para la creación. arte digital, informática, net art, realidad virtual, software art, vida artificial.

  Fitxa bibliogràfica: 2004 Alsina, Pau NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_4_cat_alsina.doc Alsina_fitxa_esp_editat.doc En línia 1695-5951 Jul. 4 ARTNODES Sobre Arte e Informática: introducción al Arte Digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/alsina0704.html